Politica de confidențialitate

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastra este unul dintre angajamentele noastre fundamentale la Oti Sales & Distribution SRL (împreună denumite "oti.ro" sau "noi"), inclusiv la Oti General Trading SRL.
Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE ("GDPR"). Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, identitate economică, culturală sau socială.
Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor noștri de afaceri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, stagiari sau asociați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru, oti.ro, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail sau prin alte contacte offline. Politica de confidențialitate descrie:
• scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
• temeiurile de prelucrare pentru astfel de scopuri;
• categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
• durata procesării acestor date;
• drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
• persoanele cărora le putem dezvălui datele personale


OBIECTIVE, TEMEIURI PENTRU PROCESARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE
În contextul interacțiunii cu oti.ro, dumneavoastră, ca persoană fizică, vă putem supune activitățile de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:
1. Dacă sunteți client sau potențial client al oti.ro:
1.1. Oferind serviciul de comercializare produse online solicitat de la noi
Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, procesarea comenzii si livrarea acesteia catre dvs., ne bazăm în acest caz pe contractul dintre noi ca motiv de procesare.
1.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe contractul dintre noi ca motiv pentru procesare.
1.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care reglementează profesia/activitatea de comert online.
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații sau obligații legale impuse comertului online prin statutul care guvernează comertul online (de exemplu, o obligație de know-your-client sau anti-money-laundering). În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligația legală.
1.4 Trimiterea de oferte și buletine informative
Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică buletinele noastre de știri specializate sau ofertele relevante, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați dat acordul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi buletinele de știri în viitor făcând clic pe "Dezabonare" atunci când primiți e-mailul respectiv sau scrieți la comenzi@oti.ro .
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.
2. Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a unui client sau potențial client al magazinului online oti.ro
2.1. Furnizarea serviciilor solicitate de la noi
Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, putem folosi datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în activitatea de marketing online ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și gestionarea relației cu clienții noștri.
2.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.
2.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care guvernează profesia/activitatea de comert online.
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații legale sau asupra obligațiilor impuse comertului online prin statutul care guvernează comertul online (de ex., O obligație de know-your-client). În acest caz, temeiurile pentru prelucrare sunt obligația legală.
2.4 Trimiterea de buletine informative și oferte.
De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică buletinele informative și ofertele noastre de specialitate, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați dat acordul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți acordul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi buletinele de știri în viitor făcând clic pe "Dezabonați" atunci când primiți e-mailul respectiv sau scrieți la comenzi@oti.ro .
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către oti.ro de obicei de dvs. pentru a îndeplini scopurile de mai sus
3. Dacă sunteți angajat sau alt colaborator al unui client sau potențial client
3.1. Furnizarea de servicii solicitate de la noi
Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, putem utiliza datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în activitatea de magazin online. Noi ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.
3.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.
3.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care guvernează profesia
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse comertului online prin statutul care guvernează profesia/activitatea de comert online (de exemplu, o obligație de know-your-client). În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligația legală.
3.4 Trimiterea buletinelor informative și a ofertelor
Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică buletinele informative și ofertele noastre de specialitate, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, ați dat consimțământul dumneavoastră expres la o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi buletinele de știri în viitor făcând clic pe "Dezabonați" atunci când primiți e-mailul respectiv sau scrieți la comenzi@oti.ro .
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate oti.ro de obicei de dvs. pentru a îndeplini scopurile de mai sus.
4. Dacă sunteți partener de afaceri al Oti Sales & Distribution SRL
4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu dvs.
Folosim datele dvs. personale relevante pentru a ne mentine relatia contractuala cu dumneavoastra. Ne bazăm în acest caz pe îndeplinirea acordului nostru ca motiv de procesare.
4.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice probleme relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca motiv pentru procesare.
4.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care guvernează profesia/activitatea.
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse comertului online de statutul care guvernează profesia/activitatea. În acest caz, motivul procesării este obligația legală.
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.
5. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al partenerului de afaceri al Oti Sales & Distribution SRL
5.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri
Folosim datele personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.
5.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice probleme relevante legate de afaceri. De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat.
5.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care guvernează profesia/activitatea.
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse comertului online de statutul care guvernează profesia/activitatea. În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligația legală.
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partenerul de afaceri. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate oti.ro, de obicei de către dvs., de mai sus.
6. Dacă sunteți un solicitant de loc de muncă / stagiu:
Folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o funcție în cadrul Oti Sales & Distribution SRL, inclusiv în legătură cu programul nostru de stagii. Ne bazăm procesarea pe baza încheierii și executării acordului.
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care le puteți furniza direct.
7. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:
Noi folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al magazinului online, si anume protejarea acestor spații, active și personal.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.
8. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:
Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet, oti.ro pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.
Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus, este posibil să vă procesăm datele și în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică orice entitate cu care subscrisa colaborează. În acest caz, motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care oti.ro este obligată din punct de vedere juridic să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea contractului încheiat cu oti.ro în contextul unei astfel de tranzacții (dacă sunteți parte la un astfel de acord) sau interesul legitim al oti.ro de a efectua tranzacția în modul cel mai eficient (în restul cazurilor)


FURNIZAREA DATELOR PERSONALE
Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., vă solicităm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, serviciile noastre).
Dacă furnizați la oti.ro datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitățile în care oti.ro intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.


DEZVALUIREA DATELOR PERSONALE
Deși, de regulă, nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți, putem:
• să dezvăluim datele de contact afiliaților noștri în oti.ro;
• dacă este în interesul dumneavoastră și este necesar, dezvăluim datele cu caracter personal relevante autorităților publice în cursul unor anchete judiciare sau administrative.


DURATA PROCESARII
Intenționăm să păstrăm datele dvs. personale atât pe durata contractului nostru, daca este cazul, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin.
În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate


DREPTURILE TALE
În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
dreptul de acces - vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, in caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
dreptul la rectificare - permițându-vă să rectificați datele dvs. personale dacă sunt incorecte;
dreptul de a șterge sau „dreptul la uitare” - permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
dreptul la restricții - permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
dreptul de a formula obiecții - permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
dreptul la portabilitatea datelor - permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit de computer sau să transmiteți aceste date unui alt controlor de date.
Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.
Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la OTI SALES & DISTRIBUTION SRL, Adresa: Bd. Theodor Pallady nr. 51, Cladire Centru de Calcul, Et. 1, Sector 3, Bucuresti, Cod Postal: 032258 sau prin e-mail la comenzi@oti.ro .
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de protecție a datelor.
Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să raspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.


VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 17 mai 2018.
Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul oti.ro.

Loading...
Theme Settings